TRC Events

Family Meet

Tamil Nadu / Chennai

Chennai, Tamil Nadu, India

Completed

TRC Events

Student Programme

Tamil Nadu / Chennai

Chennai, Tamil Nadu, India

Completed

TRC Events

2 day Workshop - 20-12-2018 to 21-12-2018

Dec - 20.2018

Tamil nadu / chennai

Sri Valli Mahal, No: 56, Madhavaram High Road, Periyar Nagar, Moolakadai, chennai, Tamil nadu, india- 600060

Completed

TRC Events

Preview Class at Vandavasi

Jul - 10.2019

Tamil Nadu / Chennai

Chennai, Tamil Nadu, India

Completed

TRC Events

Money Awarness

Oct - 10.2020

Tamil Nadu / Chennai

Chennai, Tamil Nadu, India

Completed

 
image
 
image