தனிப்பட்ட விபரம்

 
 
 
 
 

என் ஒப்புதல்

 

விண்ணப்பதின் பின் குறிப்பிட்டுள்ள விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இத்துடன் அன்பளிப்பாக
ருபாய் கொடுத்து மெய்யுணர்வு அனுபவ பயிற்சியில் பங்கு கொள்கி றேன்

 
 

தேதி : 01.10.2022

கையொப்பம்

 
 

விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க கடைசி தேதி - 15.7.2017